Skip to main content

Edukacja po zmianach

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 26 września 2017 r.
„Edukacja po zmianach”. Gościem Klubu była Barbara Nowak (Małopolska Kurator Oświaty). Spotkanie prowadził Adam Kalita.