Skip to main content

Stop dzikiej reprywatyzacji - zapowiedź

Oglądaj rozmowę z Sebastianem Kaletą  - członkiem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie.