Skip to main content

Mateusz Morawiecki na panelu dyskusyjnym premierów V4

"Widzę silną Europę militarnie i gospodarczo, Europę suwerennych państw, które decydują na poziomie narodowym i współpracują ze sobą na zasadzie budowy silnego i jednolitego rynku" – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dyskusji szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej.