Skip to main content

Multi-kulti nie działa. I dlaczego Arabia Saudyjska nie przyjmuje uchodźców?

Paweł Rakowski rozmawia z misjonarzem, ks. Zygmuntem Kwiatkowskim SJ