Skip to main content

Czy nad Wisłą istnieje miłość? Ostro zagrane...

Ks. Andrzej Daniewicz - lider zespołu La Pallotina w rozmowie z Rafałem Węglewskim