Skip to main content

I tak będę żył - rozmowy ze Stanisławem Szuro

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 8 maja 2018 r.
„I tak będę żył. Rozmowy ze Stanisławem Szuro”.

Gościem Klubu był Jan Szuro (miłośnik Krakowa i jego dziejów, członek Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe tamże). 

Spotkanie prowadziła Małgorzata Janiec (prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, współredaktor miesięcznika „Orzeł Biały”) i Adam Kalita.