NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Nad Zbruczem. Pożegnanie ze światem ziemiaństwa.

Kanał YouTube: Krakowski Klub Wtorkowy

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 5 czerwca 2018 r.
„Nad Zbruczem. Pożegnanie ze światem ziemiaństwa”. 

Gościem Klubu był Wiesław Helak (autor książek, reżyser filmowy i scenarzysta). 

Spotkanie prowadzili: prof. Maciej Urbanowski (kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ) i Adam Kalita.