Skip to main content

Byliśmy bici w narożniku ale teraz kontratakujemy

Jacek Liziniewicz rozmawia z europosłem PiS Ryszardem Czarneckim