NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Prof. Jacek Bartyzel: Dlaczego Polska w 1918 roku nie odrodziła się jako monarchia?

Kanał YouTube: PCh24TV · Polonia Christiana

Wykład prof. Jacka Bartyzela „Dlaczego Polska w 1918 roku nie odrodziła się jako monarchia?” wygłoszony w Warszawie (7.X.2018) podczas konferencji „100-lecie ogłoszenia deklaracji niepodległości Królestwa Polskiego przez Radę Regencyjną. Polska idea monarchiczna w latach 1918-2018”.