NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU - Platforma Wideo Gazety Polskiej

Stan Wojenny - procesy polityczne

Kanał YouTube: Radio Maryja

TV TRWAM - Reportaż: Stan Wojenny - procesy polityczne
W okresie stanu wojennego wymiar sprawiedliwości, obok aparatu bezpieczeństwa państwa, stał się głównym narzędziem represji stosowanych wobec osób nieprzestrzegających narzuconych rygorów. Arkadiusz Kazański z gdańskiego IPN przedstawia mroczne fakty z okresu stanu wojennego 1981 roku.