Skip to main content

Obywatel poeta - film Jerzego Zalewskiego

Film o Zbigniewie Herbercie, jego postawie obywatelskiej i stosunku do powstałej w miejsce PRL-u III RP. Emisja filmu została zatrzymana w 2000 r. przez TVP, dopiero po reakcji opinii publicznej telewizja zdecydowała się opublikować film, opatrzyła go jednak wstępem rzecznika TVP, z którego wynikało, że film jest słaby, ale skoro widzowie chcą, niech oglądają.