Skip to main content

Adam Macedoński

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 8 stycznia 2019 r. „Projekcja filmu o Adamie Macedońskim”. Gośćmi Klubu byli: Adam Macedoński i Krzysztof Brożek. Spotkanie prowadził Grzegorz Surdy.