Skip to main content

Dekomunizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest konieczna

TV Republika program Doroty Kani
1. KONIEC SYSTEMU (ODC. 112/1) - DEKOMUNIZACJA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH KONIECZNA
2. KONIEC SYSTEMU (ODC. 112/2) - M. GOSIEWSKA - MUSIMY ZAKOŃCZYĆ OKRES PRL-u W MSZ