Skip to main content

„O honor i sztandar który nas skupia”

Dyskusja wokół książki dr Krzysztofa Langowskiego „O honor i sztandar który nas skupia”

24 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się uroczysta promocja książki Krzysztofa Langowskiego „O honor i sztandar który nas skupia”. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943 – 2013). W opartej na bogatych źródłach z zasobu IJPA publikacji autor scharakteryzował środowisko emigracyjne, przedstawił działalność i wieloletni dorobek Instytutu oraz zaprezentował najważniejsze postacie z nim związane. W dyskusji wokół publikacji udział wzięli dr Krzysztof Langowski (Archiwum IPN), dr hab. Sławomir Cenckiewicz (dyrektor Wojskowego Biura Historycznego) i prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN). Spotkanie otworzył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.