Skip to main content

Leśni kpt. H. Flamego „Bartka”

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 12 lutego 2019 r. „Chrystus za nas, my za Chrystusa”. Historia zgrupowania oddziałów leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego „Bartka”. Gościem Klubu był dr Tomasz Greniuch (historyk). Spotkanie prowadził Adam Kalita.