Skip to main content

Konstanty Rokicki, czyli ktoś o kim Andrea Mitchell na pewno nie słyszała...

Konstanty Rokicki były polski konsul w szwajcarskim Bernie, który sfałszował ponad 1000 paszportów Paragwaju, aby uratować Żydów przed holokaustem. Uważa się, że osobiście ocalił przynajmniej 700 osób W latach 1941–1944 wypisał ręcznie, przy pomocy swojego współpracownika Juliusza Kühla, od kilkuset do kilku tysięcy paszportów Republiki Paragwaju, które następnie szmuglowane były do gett okupowanej Polski i ratowały ich żydowskich posiadaczy przed wywózką do obozów zagłady. Paszporty Paragwaju, w odróżnieniu od paszportów innych państw Ameryki Łacińskiej, miały szczególną wartość, ponieważ kraj ten – pod naciskiem Polski i Stolicy Apostolskiej – tymczasowo uznał ich ważność