Skip to main content

Czy komunizm w Polsce upadł?

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 5 marca 2019 r. „Czy komunizm w Polsce upadł?” Gościem Klubu był Stanisław Srokowski (pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz, publicysta). Spotkanie prowadził Adam Kalita.