Skip to main content

Żołnierze Niezłomni - Danuta Siedzikówna „Inka”

IPNtv: Żołnierze Niezłomni - Danuta Siedzikówna „Inka”. Danuta Siedzikówna „Inka” (1928 – 1946) – sanitariuszka i łączniczka w 5. Brygadzie Wileńskiej AK, aresztowana przez UB, zamordowana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku.