Skip to main content

Żołnierze Niezłomni - Ruta Czaplińska „Ewa”

IPNtv: Żołnierze Niezłomni - Ruta Czaplińska „Ewa”. Ruta Czaplińska ps. „Ewa” (1918 – 2008) – ppor. czasu wojny, kierownik Wydziału Łączności Organizacyjnej KG NZW, więzień okresu stalinowskiego.