Skip to main content

Żołnierze Niezłomni - Czesław Zajączkowski „Ragner”

IPNtv: Żołnierze Niezłomni - Czesław Zajączkowski „Ragner”. Czesław Zajączkowski „Ragner” (1917 – 1944) – uczestnik wojny obronnej w 1939 r., legendarny dowódca oddziału partyzanckiego na Nowogródczyźnie, zginął w obławie przeprowadzonej przez NKWD.