Skip to main content

Spike-SR oferowany dla Polski [Defence24 TV]

Przeciwpancerny pocisk kierowany Spike-SR jest oferowany polskim Siłom Zbrojnym w ramach programu Pustelnik. Masa całego zestawu wynosi poniżej 10 kg, może on być przenoszony przez pojedynczego żołnierza