Skip to main content

Żołnierze Niezłomni - Andrzej Kiszka

IPNtv: Żołnierze Niezłomni - Andrzej Kiszka „Dąb”. Andrzej Kiszka „Dąb” (1921 – 2017) – żołnierz BCH, NOW-AK, 8 lat ukrywał się w bunkrze leśnym, aresztowany w 1961 r., skazany na 15 lat więzienia.