Skip to main content

Żołnierze Niezłomni - Józef Franczak „Laluś”

IPNtv: Żołnierze Niezłomni - Józef Franczak „Laluś”. Józef Franczak „Laluś” (1918 – 1963) – uczestnik wojny obronnej 1939 r., członek ZWZ, AK i WiN, ostatni żołnierz podziemia antykomunistycznego.