Przejdź do treści

Dr Jerzy Targalski: Rosja przechodzi w stan izolacji


Polecamy:

https://jozefdarski.pl/

Leszek Sykulski strasznie martwi się losem Cerkwi Prawosławnej w Polsce, która podlega pod Patriarchat Moskiewski i kierowana jest przez TW „Jurka”, posiadającego 24-letni staż we właściwym zawodzie. Śmiertelne zagrożenie Sykulski widzi w Ukraińcach przybyłych do Polski, którzy – o zgrozo – nie chcą się podporządkować agentowi Michajłowowi reprezentowanemu właśnie przez TW „Jurka”, tylko grupują się wokół własnych duchownych. https://jozefdarski.pl/13540-w-sluzbie-rosji

https://stowarzyszenierkw.org/

TV Republika - DR JERZY TARGALSKI "GEOPOLITYCZNY TYGIEL" (ODC. 94) - ROSJA PRZECHODZI W STAN IZOLACJI