Skip to main content

Polska pamięta o swoich Rodakach - Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie 2018


  1. W 2018 roku Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała 6 wyjazdów z darami dla Rodaków mieszkających na Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie. Zapraszamy do obejrzenia podsumowania tegorocznej akcji. 
  2. Miejsca pamięci o Polakach na Wschodzie
  3. Spotkania z osobami starszymi w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie. Tradycyjnie wyjazdy przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie są okazją do odwiedzin w domach osób szczególnie zasłużonych dla pielęgnowania polskości, które dziś są często ubogie i samotne. Podczas tych spotkań przekazywane są im upominki od Pary Prezydenckiej oraz pomoc rzeczowa m.in. żywność, odzież, artykuły higieniczne i pierwszej potrzeby, czasem sprzęt AGD. 
  4. Para Prezydencka na podsumowaniu III edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie”. - Chciałbym, żeby „Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie” trwała. Niezwykle istotny jest w niej ten przysłowiowy uścisk dłoni, bo to jest uścisk pamięci, braterstwa, przyjaźni i wspólnoty – mówił Prezydent podczas spotkania z okazji podsumowania III edycji akcji. 
  5. Finał III edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie”. W 2018 roku Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała 6 wyjazdów z darami dla Rodaków mieszkających na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii i Kazachstanie. We wtorek w Pałacu Prezydenckim podsumowano trzecią edycję przedsięwzięcia.