Skip to main content

Świat i Polska w geopolitycznej perspektywie


Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 19 marca 2019 r. „Świat i Polska w geopolitycznej perspektywie”. 

Gościem Klubu był prof. Witold Wilczyński (Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Spotkanie prowadził Adam Kalita.