Skip to main content

Paweł Rakowski rozmawia z Ks. Dariuszem Komadowskim sprawującym posługę w Gruzji.

Paweł Rakowski rozmawia z Ks. Dariuszem Komadowskim sprawującym posługę w Gruzji.