Skip to main content

Tomasz Sakiewicz - spotkanie z Polonią w USA
Spotkanie z red. Tomaszem Sakiewiczem "Rola Polonii w budowaniu silnej pozycji Polski w dobie obecnych zmian kulturowych, ekonomicznych i gospodarczych." 

Sala Jana Pawła II - Częstochowa Michigan, USA Niedziela, 31 marca, 2019

Opinia uczestnika spotkania zamieszczona na YT: Byłem na tym spotkaniu! To była bardzo wartościowa i rzeczowa konferencja. Trzeba serdecznie podziękować organizatorom i wszystkim uczestnikom. Wniosło naprawdę wiele nowej wiedzy, przynajmniej osobiście dla mnie, o Gazecie Polskiej i jej historii. Szczególnie ważna i z jakichś dziwnych powodów ukrywana lub celowo pomijana w oficjalnych i masowych mediach jest historia powstania tej gazety i jej patriotyczna działalność w tak skomplikowanych i niebezpiecznych czasach rozbiorów Polski i zaborów, ale także i w czasach rodzenia się nowej Polski po 1918. Bardzo rzeczowa dyskusja! Niezwykle mądre, umiejętne, spokojne i inteligentne odpowiedzi na zadawane pytania od publiczności przez redaktora naczelnego "Gazety Polskiej", pana Tomasza Sakiewicza.