Skip to main content

Jacek Sobala i Tomasz Sakiewicz komentują


Jacek Sobala rozmawia z Tomaszem Sakiewiczem o tym co musi się stać, aby skończył się przemysł pogardy, o 447 i o tym kto podpuszcza Polonię