Skip to main content

Królestwo nie z tego świata Tomasz Rowiński

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 we wtorek, 9 kwietnia 2019 r. „Królestwo nie z tego świata”. Gośćmi Klubu byli Tomasz Rowiński (historyk idei, publicysta, współpracownik „Christianitas”) i Michał Gołębiowski (doktorant Wydziału Polonistyki UJ, stypendysta MNiSW). Spotkanie poprowadzi Tomasz Kolanek.