Skip to main content

O godności człowieka

Spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej, ul. Reformacka 3 w czwartek, 16 kwietnia 2019 r. „Ojcowie Kościoła i Edyta Stein o godności człowieka”. Gościem Klubu była dr Jadwiga Guerrero van der Meijden (dr filozofii, UJ). Spotkanie prowadził Adam Kalita.