Skip to main content

Prof. Jan Żaryn o 447: Treść tajnej notatki jest inna niż mówił Michalkiewicz. To nie było stanowisko MSZ

Radio WNET - Prof. Jan Żaryn o 447: Treść tajnej notatki jest inna niż mówił Michalkiewicz. To nie było stanowisko MSZ