Skip to main content

Pedofilia w Kościele katolickim - ks. prof. Andrzej Kobyliński

Ostatnia część rozmowy z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, która odbyła się w sali wykładowej Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie w czerwcu 2018 r. Maciej Mikurda i Karol Fjałkowski z fundacji Panteon rozmawiają z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim, filozofem i etykiem, pracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.