Skip to main content

Rozmowy Kresowe - Rzeczpospolita Trojga Narodów

Paweł Rakowski rozmawia z historykiem i miłośnikiem kresów - Ryszardem Czarnowskim