Skip to main content

VI Forum Polonijne. Amerykańska Częstochowa - Relacja 3 - prof. Chris Cieszewski


VI Forum Polonijne 5-6 Maja Amerykańska Częstochowa - Relacja 3 - prof. Chris Cieszewski - Zmiany kulturowe na uniwersytetach amerykańskich w świetle pierwszej poprawki do konstytucji amerykańskiej

W trzeciej relacji TV Niezależna Polonia przedstawia niezwykle interesującą prezentację prof. Chrisa Cieszewskiego z Uniwersytetu Georgia w USA p.t.: “Zmiany kulturowe na uniwersytetach
amerykańskich w świetle pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji”.

Ta wartościowa i głęboka socjologiczna, społeczna i polityczna analiza w wielu przedstawionych aspektach odnosić się może z powodzeniem nie tylko do sytuacji w USA.

Więcej na:

www.tvniezaleznapolonia.org