Skip to main content

Maciej Świrski: Decentralizacja a la PO to nie "rozbicie dzielnicowe" ale plan tożsamy z targowickim

Maciej Świrski: Decentralizacja a la PO to nie "rozbicie dzielnicowe" ale plan tożsamy z targowickim