Skip to main content

Rozmowy Kresowe - Ziemia halicka

Paweł Rakowski rozmawia z historykiem i miłośnikiem kresów - Ryszardem Czarnowskim