Skip to main content

Prof. Legutko: Myślę, że propozycje decentralizacyjne totalnych to kolejny strzał w kolano.