Przejdź do treści

Prof. Legutko: Myślę, że propozycje decentralizacyjne totalnych to kolejny strzał w kolano.