Skip to main content

Od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności. Dyskusja bez cenzury


IPNtv: Od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności. Dyskusja bez cenzury
Od Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża do Solidarności. Dyskusja bez cenzury. Spotkanie otworzył Prezes Instytytu Pamięci Narodowej - dr Jarosław Szarek, a w rozmowie udział wezmą: działacze WZZ Lech Zborowski i Jan Karandziej oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz. Prowadzenie: Witold Gadowski. „Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem. Wszystkie jego warstwy muszą zdobyć możliwość samoorganizacji oraz tworzenia instytucji społecznych rzetelnie realizujących ich prawa. (…) Celem Wolnych Związków Zawodowych jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników. Wolne Związki Zawodowe deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy przekonań czy kwalifikacji” (Deklaracja założycielska WZZ Wybrzeża).