Skip to main content

Niezwyciężeni. Czas próby. Unconquered: Trying Times

„Niezwyciężeni. Czas Próby” to porywająca opowieść o walce Polaków o niepodległość w latach 1918 – 1939 i prequel filmu „Niezwyciężeni”.

"The Unconquered: Trying Times" is a thrilling story about the Poles' struggle for independence in 1918–1939, and the prequel to "The Unconquered" (2017).