Skip to main content

„Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne"

Relacja tv Blogpressportal

Fundacja im. Janusza Kurtyki: „Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne". 

W debacie udział wzięli:
• Dr Alicja Curanović (Politolog, znawca polityki zagranicznej Rosji, Uniwersytet Warszawski)
• Dr hab. Henryk Głębocki (Historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, Uniwersytet Jagielloński)
• Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Prof. UŁ  (Historyk, znawca historii dyplomacji w XIX i XX w., Uniwersytet Łódzki)
Debatę poprowadził red. Witold Gadowski.

Podczas dyskusji zaproszeni Goście poruszali następujące kwestie:
 - geneza i założenia panslawizmu;
- panslawizm a imperializm rosyjski w XIX-XXI w.;
- recepcja panslawizmu w myśli polskiej i rosyjskiej XIX-XXI w.; 
- rola panslawizmu we współczesnej geopolityce Rosji;
- wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.