Skip to main content

Antoni Macierewicz: Nie ma wolności i demokracji poza niepodległością (całość)

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji otworzył dziś marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. – Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym, sine qua non warunkiem realizowania wszystkich wartości narodowych. Nie ma wolności i demokracji poza niepodległością – mówił Antoni Macierewicz.