Skip to main content

Bronisław Wildstein: Ideologia „przekształcenia człowieka” jest nową formą totalitaryzmu. To jest utopią