Przejdź do treści

Marek Nowakowski. Literackie peryferia totalitaryzmu


Relacja tv Blogpressportal - Marek Nowakowski. Literackie peryferia totalitaryzmu (Teologia Polityczna)

Mówiono o nim „Książę peryferii”, ponieważ jak nikt czuł atmosferę półświatka, ale i upominał się o zapomnianych, odepchniętych, niemieszczących się w głównych przekazach – ludzi marginesu. Marek Nowakowski z tego marginesu przesuwał ich do rdzenia swoich historii. Jednak był księciem peryferii, ponieważ i jego tam spychano, ponieważ uwierał swoją niedającą się skroić do warunków chwili oryginalną twórczością.

To nie przypadek, że Nowakowski-pisarz powstał w świecie, który umożliwił na chwilę chociaż odklejenie się od totalitarnego zakłamania, kiedy to świat był opisywany podług propagandowych przepisów. Ten quasi-świat mógł zostać przekreślony jedynie autentyzmem, realizmem, który przywraca porządek – nie tylko aksjologiczny – ale i ten zwyczajny ludzki, z odpadającym tynkiem, niedoskonałym obrazem, zmarszczkami i nawet – o zgrozo – wulgaryzmami.

W dyskusji, którą poświęcimy twórczości Marka Nowakowskiego i historii społecznej Polski widzianej z perspektywy małych form literackich, udział wezmą:

➤ prof. Maciej Urbanowski (historyk literatury polskiej, krytyk literacki, nauczyciel akademicku Uniwersytetu Jagiellońskiego);
➤ dr Mateusz Werner (filozof kultury i krytyk filmowy, wykładowca Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW);
➤ Wojciech Chmielewski (pisarz, pierwszy laureat Nagrody im. Marka Nowakowskiego);
➤ Michał Strachowski – prowadzenie (Teologia Polityczna).