Skip to main content

Wizerunek rock'n rollowca TrzaskowskiegoTV Republika
1. Czy Trzaskowski powinien szukać zwolenników na marszach - I. Bender | KulisyManipulacji odc. 309 1/2
2. Wizerunek rock ' n rollowca Trzaskowskiego - A. Borowski | Kulisy Manipulacji odc. 309 2/2