Skip to main content

Artykuł z nr 37 Gazety Polskiej z 9 września 2020, Pozew Bońka potwierdza ustalenia „GP”.

Jacek Liziniewicz
Artykuł z nr 37 z 9 września 2020, Kraj
Pozew Bońka potwierdza ustalenia „GP”. Firma b. kapitana SB płaci spółce brata szefa PZPN.
Czyta Paweł Piekarczyk.