Skip to main content

Wystąpienie sejmowe Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 24.03.2021

26. posiedzenie Sejmu. Przemawia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Źródło: sejm.gov.pl