Przejdź do treści

Polska i Ukraina w latach 30. i 40. XX wieku - 25 lat współpracy archiwalno-historycznej

Jak wyglądała polsko-ukraińska współpraca archiwistów i historyków w ciągu ostatnich 25 lat❓ Co jest jej wynikiem❓ Jakie są plany na przyszłość❓ 📺OBEJRZYJ 14 września o 14.30 specjalne wydarzenie Archiwum IPN i dowiedz się❗ 👥 Uczestnikami dyskusji będą: ▪ prof. Andrzej Nowak; ▪ prof. Hiroaki Kuromiya; ▪ prof. Ołeksandr Łysenko. ▶️ Na dyskusję w 25. rocznicą prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, której głównym tematem będzie „Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941” zaprasza Prezes IPN dr Karol Nawrocki. ℹ Wiosną 2021 r. przypadła 25. rocznica utworzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej, którą tworzą archiwiści i historycy Archiwum Państwowego SB Ukrainy, Archiwum IPN oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Podstawowym zadaniem grupy roboczej jest pogłębianie współpracy archiwalno-historycznej tj. przede wszystkim przygotowywanie w oparciu o zasoby archiwalne SBU i IPN wyborów źródeł dotyczących zagadnień z najnowszej, niezwykle trudnej i skomplikowanej historii Polski i Ukrainy. 📚 Efektem współpracy jest seria „Polska i Ukraina w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku”, tomy I-X. 👉 Z publikacjami można zapoznać się pod tym linkiem: https://bit.ly/PolskaiUkraina