Skip to main content

Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce w 1939 roku [DYSKUSJA ONLINE]

Jakie były niemieckie plany wobec Polski i Polaków przed wybuchem II wojny światowej❓ W jaki sposób Niemcy tworzyli listy proskrypcyjne i kto na nie trafiał❓ Co wiemy o zbrodniach Wehrmachtu popełnionych na ludności cywilnej w województwie poznańskim we wrześniu 1939 roku❓ Jak wyglądała zbrodnicza działalność VI Grupy operacyjnej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (Einsatzgruppen) w Wielkopolsce❓ Co wiemy o początkach obozu dla więźniów policyjnych w Forcie VII w Poznaniu❓ 👤 Na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści od lat zajmujący się problematyką zbrodni niemieckich popełnionych w okupowanej Wielkopolski, zarówno w sensie naukowym, jak i popularyzatorskim: ▪ Aleksandra Pietrowicz, ▪ Tomasz Cieślak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, ▪ Jacek Nawrocik z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. 🎤 Rozmowę poprowadził dr Adam Pleskaczyński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. ℹ Ostatnie miesiące 1939 roku na obszarze przedwojennego województwa poznańskiego stały pod znakiem bezprecedensowego terroru wprowadzonego przez niemiecki aparat policyjny i administracyjny we współpracy z Wehrmachtem. Pomimo upływu 82 lat od dramatycznych wydarzeń problematyka zbrodni niemieckich w okupowanej Wielkopolsce wciąż wymaga dalszych badań. Podobne zadanie stoi przed instytucjami popularyzującymi historię martyrologii ludności polskiej, bowiem współczesna wiedza młodego pokolenia o terrorze niemieckim i jego skali, jest wysoce niewystarczająca.