Skip to main content

Litwo, kto cię stracił? Rozmowy Kresowe

W ostatnim odcinku Rozmów Kresowych poświęconemu Wielkiemu Księstwu Litewskiemu omawiamy projekt ponownej integracji niepodległej Polski i Litwy po 1918 roku. Dlaczego nie udało się odtworzyć unii polsko-litewskiej, a relacje pomiędzy Warszawą i Kownem były wręcz wrogie i na skraju wojny? W tym też kontekście wspominamy sprawę Białorusi i Białorusinów, którzy są tak jakby zapomnianymi dziedzicami Wielkiego Księstwa Litewskiego.